การอบรม/สัมมนา

            การอบรม/สัมมนา                                                     
 
การตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคให้ประโยชน์อย่างไร? (พ.ศ. 2567)
 
หัวใจในการตรวจสอบโครงสร้างจุลภาค (พ.ศ. 2567)

 
การวิเคราะห์ความเสียหายในงานวิศวกรรม EP1 (พ.ศ. 2566)
 
การพิสูจน์และรับรองความสามารถบุคลากรในงานตรวจสอบแบบไม่ทำลาย  (พ.ศ. 2566)
 
การฝึกอบรมภาคทฤษฎีและปฎิบัติ การเตรียมชิ้นงานเพื่อตรวจสอบโครงสร้างจุลภาค (พ.ศ. 2564)
 
การแข่งขันทักษะ สาขางานตรวจสอบและทดสอบวัสดุ ครั้งที่ 1 ของประเทศไทย (พ.ศ. 2560-2561)
 
 
 
 
 
 


20 กุมภาพันธ์ 2567

ผู้ชม 1314 ครั้ง

Engine by shopup.com