การอบรม/สัมมนา

 

 1. "การวิเคราะห์ความเสียหายในงานวิศวกรรม" EP1-พ.ศ.2566

https://youtu.be/QCZ1nQjP36k

2. "การพิสูจน์และรับรองความสามารถบุคลากรในงานตรวจสอบแบบไม่ทำลาย" พ.ศ.2566

https://youtu.be/PTgT8Ez4M8o

3. "การฝึกอบรมภาคทฤษฎีและปฏิบัติ การเตรียมชิ้นงานเพื่อตรวจสอบโครงสร้างจุลภาค" พ.ศ.2564

https://youtu.be/Dekbciaf-DM

4. "การแข่งขันทักษะ สาขางานตรวจสอบและทดสอบวัสดุ ครั้งที่ 1 ของประเทศไทย" พ.ศ.2560-2561

https://youtu.be/JczGVNc3axs

 

ต้องการดูรายละเอียดข้อมูลสินค้า กรุณาคลิกเลือกรายการจากเมนูหลักด้านบน

หรือคลิกเลือกจากรายการเมนูด้านท้ายหน้าเพจนี้


15 กันยายน 2566

ผู้ชม 523 ครั้ง

Engine by shopup.com