ข้าพเจ้าขอสมัครเพื่อพิจารณาเป็นสมาชิก เทสติ้ง อินสทรูเมนท์ ฟรี !
โปรดกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มด้วยภาษาไทยให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์กับท่านเอง
 
ชื่อ-สกุล :
บริษัท - สถานที่ราชการ :
สถานที่ตั้ง :
เขต :
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
บ้านพักเลขที่ :
เขต :
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
 
สำหรับผู้ปฎิบัติงานบริษัทเอกชน
ตำแหน่งหน้าที่การงานในปัจจุบัน :
1.
2.
3.
ลักษณะธุรกิจในกิจการ :
1.
2.
3.
 
สำหรับผู้ปฎิบัติงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
ตำแหน่งหน้าที่การงานในปัจจุบัน :
ตำแหน่งหน้าที่การงาน :
1.
2.
3.
ลักษณะงานประจำและงานรับผิดชอบพิเศษ :
1.
2.
3.
 
ส่งรูปถ่าย : ( <30kb )