บริษัท เทสติ้ง อินสทรูเมนท์ จำกัด

ประกาศ

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 ของรัฐ ทางบริษัทฯ จะทำการปิดสำนักงานของบริษัทฯ

เป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 1 - 15 เมษายน 2563

แต่ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ยังปฏิบัติงานอยู่ ซึ่งไม่เป็นอุปสรรคกับการติดต่องานของท่าน

กรุณาติดต่อบริษัทฯ ทางอีเมล

instru@testinginstrument.com
หรือ สายด่วน

โทร. 0841111316
โทร. 0863788625

ขออภัยในความไม่สะดวกครั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ท่านทราบ

เข้าสู่เว็บไซต์ / Entersite